OPPOsite

Opposite nr 1

Mniejszo¶ci narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 roku. "Dla ciebie chcę być biała"

Janusz Antos / Arty¶ci europejscy i ¶wiatowi oraz "typowo polscy, prowincjonalni". Rozważania o stereotypach narodowych w przedstawieniach artystów na przykładzie projektu Nowe Jeruzalem Marty Deskur oraz portretów artystów Ignacego Czwartosa

czytaj


Monika Baer / "Inno¶ć" w antropologicznym ujęciu krytycznym

czytaj


Rafał Eysymontt / Architektura sepulkralna wrocławskich Romów

czytaj


Joanna Filipczyk / Między Polsk± a Niemcami

czytaj


Eleonora Jedlińska / Zaułek przy ulicy Wolborskiej, czyli ślady kultury żydowskiej w Łodzi

czytaj


Izabela Kowalczyk / Zwichnięta historia sztuki? - o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku

czytaj


Marcin Lachowski / Jonasz Stern - pomiędzy innością i tożsamością

czytaj


Paweł Leszkowicz / Adoracja słodyczy Krystiany Robb-Narbutt

czytaj


Jarosław Lubiak / "Wstęp wolny dla obcokrajowców". Polityki sztuki współczesnej wobec obcych

czytaj


Anna Markowska / Etnograficzny zwrot w sztuce polskiej?

czytaj


Małgorzata Micuła / "Oswajanie obcego" transkulturowość czy eksploatacja kulturowych klisz? Problem stereotypów narodowych w polskiej sztuce współczesnej

czytaj


Patrycja Piróg / "Murzynek Bambo w Afryce mieszka"

czytaj


Patrycja Sikora /Wystawa Dla Ciebie chcę być biała

czytaj


Agata Soczyńska / Napiętnowany świat Marka Oberländera

czytaj


Kamila Storz /Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Problem regionalizmu w architekturze wsi 

czytaj