OPPOsite

Konferencja naukowa

Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 roku. "Dla ciebie chcę być biała"

Program konferencji / Conference Agenda

PIĄTEK, 22.10.2010 / pierwszy dzień obrad
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul Szewska 36, Wrocław, sala 309
11:00-11:20 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski)
11:20-11:40 Słowo wstępne prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Etnograficzny zwrot w sztuce współczesnej
BLOK I / 11:40-12:50
Moderator: dr Cezary Wąs
11:40-12:25 dr Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski), "Inność" w antropologicznym ujęciu krytycznym

dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski), Romska architektura sepulklarna

dr hab. Eleonora Jedlińska (Uniwersytet Łódzki), Zaułek przy ul. Wolborskiej, czyli ślady kultury żydowskiej
12:25-12:40 dyskusja
12:40-12:50 przerwa na kawę
BLOK II / 12:50-13:50
moderator: dr hab. Eleonora Jedlińska
12:50-13:35 mgr Weronika Burman (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu), Nowa mentalność powojennych Żydów? Świat dolnośląskich Żydów w obiektywie Spółdzielni van Dyk w latach 1945 - 1950

Daniel Brzeszcz (Uniwersytet Warszawski), Nikt tego nie chce. "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet
13:35-13:50 dyskusja
BLOK III / 13:50-14:50
moderator: dr Paweł Leszkowicz
13:50-14:35 Katarzyna Kotlińska (Uniwersytet Wrocławski), Kultura Łemków w Legnicy

mgr Janusz Antos (ASP Kraków), Artyści europejscy i światowi oraz "typowo polscy, prowincjonalni". Rozważania o etnicznych i narodowych przedstawieniach na kanwie projektu "Nowe Jeruzalem" Marty Deskur oraz portretów artystów Ignacego Czwartosa
14:35-14:50 dyskusja
14:50-16:00 przerwa obiadowa, Bistro Bazylia, ul. Kuźnicza 42
BLOK IV / 16:00-17:10
moderator: prof. Anna Markowska
16:00-16:45 dr Izabela Kowalczyk (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Zwichnięta historia sztuki? O pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku

Patrycja Piróg (Uniwersytet Wrocławski), "Murzynek Bambo w Afryce mieszka", czyli jak polska kultura stworzyła swojego "Murzyna"

mgr Małgorzata Micuła (Uniwersytet Wrocławski), "Oswajanie obcego". Transkulturowość czy eksploatacja kulturowych klisz? Problem stereotypów narodowych w polskiej sztuce współczesnej
16:45-17:00 dyskusja
17:00-17:10 przerwa na kawę
BLOK V / 17:10-18:20
moderator: dr Izabela Kowalczyk
17:10-17:55 dr Agata Soczyńska (Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce), Napiętnowany świat Marka Oberländera

dr Marcin Lachowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Nowocześni i Holocaust

mgr Małgorzata Baka - Theis (UMK w Toruniu), "Wizerunek Murzyna" w sztuce polskiej po 1945 roku a obecność sztuki afrykańskiej w kolekcjach prywatnych
17:55 - 18:10 dyskusja
18:10-18:20 przerwa na kawę
BLOK VI / 18:20-19:20
moderator: dr Jerzy Krzysztof Kos
18:20 - 19:05 dr Paweł Leszkowicz (UAM w Poznaniu), Przedmioty odnalezione Krystiany Robb-Narbutt

mgr Kamila Storz (Uniwersytet Wrocławski), Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur. Problem regionalizmu

Romuald Bochyński (Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu), Artysta jako antropolog kultury. Wybrane aspekty twórczości Tadeusza Sawy-Borysławskiego
19:05-19:20 dyskusja
WYSTAWA
Wystawa Dla Ciebie chcę być biała
Studio BWA, ul. Ruska 46 a (II piętro)
20:00-20:20 Wstęp kuratorski Patrycji Sikory i Piotra Stasiowskiego
20:00-22:00 Ekspozycja prac Rahima Blaka, Huberta Czerepoka, Andrzeja Kwietniewskiego, Dominiki Łabądź, Tomasza Malca, Jasminy Metwaly, Julii Zborowskiej


SOBOTA 23 października 2010 - drugi dzień obrad
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul Szewska 36, Wrocław, sala 309
BLOK I / 9:15-10:25
Prezentacja z pokazem filmów
9:15-10:25 dr hab. Małgorzata Radkiewicz (UJ Kraków)
"Swoi" i "obcy". O mniejszościach narodowych i etnicznych w kinie polskim
10:15-10:25 przerwa na kawę
BLOK II
10:25-11:25
moderator: mgr Janusz Antos
10:25-11:10 dr Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski), Metafora bieli - biel metafory (według Jacquesa Derridy)

Roman Nieczyporowski (ASP Gdańsk), Odrzucony obraz. Problem z innością we współczesnej sztuce polskiej

dr Jarosław Lubiak (Muzeum Sztuki w Łodzi), Kuratorskie projekty: "Sąsiedzi" oraz "Wrogościnność. Podejmowanie obcych"
11:10-11:25 dyskusja
BLOK III / 11:25-12:35
moderator: dr Monika Baer
11:25-12:10 dr Lidia Głuchowska (Uniwersytet Zielonogórski), Historiografia awangardy jidysz w Polsce po 1945 roku

mgr Joanna Filipczyk (Muzeum Śląska Opolskiego), Między Polską a Niemcami. Postawy rodzimych artystów plastyków Opolszczyzny po 1945 roku

mgr Piotr Stasiowski (Uniwersytet Wrocławski) i Hubert Czerepok, Czy tylko niedźwiedzia przysługa? Polscy współcześni artyści o Holocauście. Studium przypadku Survivalu 6 z 2008 roku
12:10-12:25 dyskusja
12:25-12:35 przerwa na kawę
BLOK IV / prezentacje artystów / 12:35-13:35
moderator: mgr Patrycja Sikora
12:35-13:20 Rahim Blak, Artysta buduje meczet, czyli o sztuce, która może naprawdę działać

Tomasz Malec, bez tytułu

Andrzej Kwietniewski, My Polacy (We the Poles)

13:20-13:35 dyskusja
13:35-13:45 Zakończenie konferencji
prof. dr hab. Anna Markowska
13:45-14:30 Obiad, Bistro Bazylia, ul. Kuźnicza 42