OPPOsite

Opposite nr 1

Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 roku. "Dla ciebie chcę być biała"

Redaktor naczelny: prof. UWr. dr hab. Anna Markowska
Rada redakcyjna: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Waldemar Okoń
Sekretarz redakcji: mgr Karolina Tomczak
Tłumaczenia: mgr Karolina Rojek, mgr Magdalena Worłowska
Recenzent Nr 1 "Opposite": prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Zespół redakcyjny: Karolina Tomczak (sekretarz redakcji), Ewelina Kwiatkowska, Patrycja Piróg, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka (opieka nad stroną www)