OPPOsite

Opposite nr 1

Mniejszości narodowe i etniczne w sztuce polskiej po 1945 roku. "Dla ciebie chcę być biała"

Spis treści
Od redakcji

I. Strategie destablizujące kulturę dominującą

 1. Monika Baer, "Inność" w antropologicznym ujęciu krytycznym
 2. Anna Markowska, Etnograficzny zwrot w sztuce polskiej?
 3. Jarosław Lubiak, "Wstęp wolny dla obcokrajowców". Polityki sztuki współczesnej wobec obcych
 4. Paweł Leszkowicz, Adoracja słodyczy Krystiany Robb-Narbutt

II. Humanistyczne reanimacje versus odwrócenie ról i wielość praktyk

 1. Janusz Antos, Artyści europejscy i światowi oraz "typowo polscy, prowincjonalni". Rozważania o stereotypach narodowych w przedstawieniach artystów na przykładzie projektu Nowe Jeruzalem Marty Deskur oraz portretów artystów Ignacego Czwartosa
 2. Marcin Lachowski, Jonasz Stern - pomiędzy innością i tożsamością
 3. Agata Soczyńska, Napiętnowany świat Marka Oberländera

III. Esencjonalistyczne przebieranki

 1. Rafał Eysymontt, Architektura sepulkralna wrocławskich Romów
 2. Katarzyna Kotlińska, Nie tylko Nikifor Krynicki- Łemkowie w sztuce polskiej po 1945 roku.

IV. Obraz - od okna do tekstu

 1. Małgorzata Micuła, "Oswajanie obcego", transkulturowość czy eksploatacja kulturowych klisz? Problem stereotypów narodowych w polskiej sztuce współczesnej
 2. Patrycja Piróg, "Murzynek Bambo w Afryce mieszka" czyli jak polska kultura stworzyła swojego "Murzyna"

V. Utracone przestrzenie kulturowe i historyczna kontr-pamięć

 1. Eleonora Jedlińska, Zaułek przy ulicy Wolborskiej, czyli ślady kultury żydowskiej w Łodzi
 2. Joanna Filipczyk, Między Polską a Niemcami. Postawy narodowościowe rodzimych artystów plastyków Opolszczyzny po 1945 roku
 3. Izabela Kowalczyk, Zwichnięta historia sztuki? - o pominięciach problematyki żydowskiej w badaniach sztuki polskiej po 1945 roku
 4. Kamila Storz, Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur

VI. Wystawa Dla ciebie chcę być biała

 1. Patrycja Sikora, Wystawa "Dla Ciebie chcę być biała"