OPPOsite

Wystawa towarzysząca konferencji

Dla Ciebie chcę być biała

Artyści: RAHIM BLAK / HUBERT CZEREPOK / ANDRZEJ KWIETNIEWSKI /
DOMINIKA ŁABĄDŹ / TOMASZ MALEC / JASMINA METWALY / JULIA ZBOROWSKA

kuratorka: Patrycja Sikora
identyfikacja graficzna: Kama Sokolnicka

otwarcie: 22 października (piątek) 2010 r., godz. 20.00
czas ekspozycji: od 22 października do 10 listopada 2010 r.
miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a (w pasażu, II p), WrocławWystawa Dla ciebie chce być biała odwołuje się do ram instytucjonalnych i kulturowych w jakich funkcjonuje tożsamość współczesnego Polaka.
Praca Tomasza Malca (2) bada zagadnienie niewidzialności nienawiści rasowej, Rahim Blak z kolei (3, 4, 5, 6) sonduje otwartość i gościnność wielkomiejskiej społeczności, a Julia Zborowska (9) eksploruje problem egzotyki i apetytu na "inność", nie wykraczającą jednak z konwencjonalnych ram konsumpcjonizmu. Found footage z filmu Czarna perła Dominiki Łabądź (8) czytać można w kontekście jej pracy - napisu Choose your own adventure (7), odnoszącego się zarówno do widza, do eksponowanych na wystawie prac i przedstawionych tam problemów, jak również do tragicznych późniejszych losów aktorów - bohaterów przedwojennego filmu: Reri oraz Bodo.
Czarny, sardoniczny humor Dominiki Łabądź współgra z gorzkimi diagnozami Malca, Blaka, które ukazują psychiczny kolektyw narodu jako definiujący się w opozycji do kulturowych innych. U Zborowskiej natomiast pojawia się głównie zachwyt innością, gorycz jest gdzieś poza tym filmem. W odmienny nastrój wprowadza natomiast Andrzej Kwietniewski (11), choć optymizm jego narracji o nowych polskich obywatelach nie pozbawiony jest nutki absurdu i gorzkiej prawdy o naszych fobiach. Neon Huberta Czerepoka (12) w sąsiedztwie pracy Kwietniewskiego przypomina o nacjonalistycznych groźbach i niebezpieczeństwach fundamentalizmu; czyni to wszak subwersyjnie w konwencji krytyki cynicznego rozumu i jego estetyki. Jasmina Metwaly (13, 14) skupia się na konstruowaniu tożsamości współczesnego nomady. Podmiot rozpada się, a jego rozszczepienie umożliwiając obserwację samego siebie, pyta o właściwy dystans. Współudział i dekonstrukcja nie stanowią już bowiem pojęć przeciwstawnych.

Więcej o wystawie i artystach w artykule Patrycji Sikory Wystawa Dla Ciebie chcę być biała.

Zobacz także: pasozyt.blogspot.com, www.obieg.pl