OPPOsite

Międzynarodowa konferencja naukowa

Strategie trickstera w praktyce artysty
i kuratora

William Hollister, Antagonista: w poszukiwaniu tricksterskich narracji kuratorskich


Marta Królikowska, "Tak naprawdę to się tu nie wydarzyło" - o inscenizacjach, oszustwie i grze, w jaką artysta wciąga krytyków i publiczność


Tomasz Gryglewicz, Trickster czy błazen?


Patrycja Gwoździewicz, Dama czy trickster z gronostajem? Przegląd działań wokół najsłynniejszego obrazu w polskich zbiorach.