OPPOsite

Międzynarodowa konferencja naukowa

Strategie trickstera w praktyce artysty
i kuratora

ŚRODA, 26 października 2011
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul Szewska 36, Wrocław, sala 309

10.00-10.20 Przywitanie gości przez dyrektora Instytutu Historii Sztuki prof. Waldemara Okonia i prof. Annę Markowską, organizatorkę konferencji.

BLOK 1 / Trickster a sprawa płci
godz. 10.20-12.00
moderator: Waldemar Okoń
10.20-11.40 Małgorzata Jankowska (UMK, Toruń), Kobiecy trickster - o strategiach twórczości Natalii LL.

Anna Struzik (KUL, Lublin), Terrorystki, sabotażystki i bojowniczki sztuki. Kobiece strategie tricksterowskie w polskiej sztuce feministycznej.

Magda Worłowska (UWr.), Cecylii Malik anarchistyczne i łobuzerskie akcje, inspiracje i towarzyszące im sytuacje. Prezentacja z udziałem Cecylii Malik.

Agnieszka Żechowska (Fundacja Supermarket Sztuki, Józefosław), Bestia w szponach Europy. O sztuce Aleksandry Polisiewicz (Aleki Polis). Prezentacja z udziałem Aleki Polis.
11.40-12.00 Dyskusja
12.00-12.20 Przerwa na kawę


BLOK 2 / Autorytet, władza oraz aspiracje kuratora

godz.12.20-15.50
moderator: Anna Markowska

12.20-13.40 William Hollister (niezależny kurator, Praga) Antagonista: w poszukiwaniu tricksterskich narracji kuratorskich (wystąpienie w j. angielskim)

Irina Hasnas Hubbard (artystka i niezależny kurator, Bukareszt), Kuratorskie performanse: kuratorzy- tricksterzy w muzeach Rumunii (wystąpienie w j. angielskim)

Marta Królikowska (Uniwersytet Łódzki), "Tak naprawdę to się tu nie wydarzyło" - o inscenizacjach, oszustwie i grze, w jaką artysta wciąga krytyków i publiczność

Ion Mihaela-Lucia (Universytet Valahia, Targoviste), Projekt kuratorski: komunikacja między publicznością i artystami (wystąpienie w j. angielskim)
13.40-14.00 Dyskusja
14.00-15.30 Przerwa obiadowa
15.30-15.50 Agata Siwiak (UAM, Poznań), Trickster 2011 w ramach Europejskiego Kongresu Kultury.

BLOK 3
W przestrzeni pomiędzy sztuką wysoka i niską, użytkową i czystą
godz. 15.50-16.30

Moderator: Tomasz Gryglewicz
15.50-16.30 Irma Kozina (Uniwersytet Śląski, Katowice), Strategia trickstera we współczesnym dizajnie.

Cezary Wąs (UWr.), "Trik" i "pstryk" - strategie projektowe Petera Eisenmana.
16.30-16.50 Przerwa na kawę


BLOK 4
Historia, mit i legendy miejskie - trickster dawniej i dziś
godz. 16.50-19.00
Moderator: Marta Smolińska

16.50-17.10 - Janusz Antos (ASP, Kraków), Bibliofilia we współczesnej sztuce polskiej.
17.10-17.30 - Tomasz Gryglewicz (UJ, Kraków), Trickster czy błazen?
17.30-17.50 - Karolina Rajna (UWr.), Joseph Beuys - trickster? Pielęgnowanie efemerycznej tradycji w świetle współczesnych praktyk artystycznych.
17.50-18.10 - Patrycja Gwoździewicz, Dama czy trickster z gronostajem? Przegląd działań wokół najsłynniejszego obrazu w polskich zbiorach.
18.10-18.30 - Lyton Irene Nakigozi (ITI Uganda Centre), Strategia trickstera w praktyce artysty i kuratora

18.30-19.00 - Dyskusja

20.00 - Szachrajki, łobuzy, pasożyty - działania w galerii Studio BWA, ul. Ruska 46, Wrocław

CZWARTEK, 27 października 2011
BLOK 5 / Rola trickstera w krajach postkolonialnych i postkomunistycznych
godz. 9.00-11.00
moderator: Gillian Whiteley
9.00-10.40 Nico Anklam (niezależny kurator, Berlin), Wymienne tożsamości - od śnieżnych kul, afrykańskich masek po tureckie tekstylia. O zmianach w konstrukcjach tożsamości we współczesnej praktyce artystycznej - od lat 80. do dzisiaj (wystąpienie w j. angielskim).

Jill Gibbon (The Open University, Milton Keynes) Artysta wojenny jako trickster (wystąpienie w j. angielskim).

Ewelina Kwiatkowska (UWr.), Kochaj mnie - jeśli nie zmuszę Cię! Strategie artysty i kuratora na przykładzie wernisażu wystawy Izabeli Chamczyk w galerii sztuki ArtTrakt. Dyskusja z Izą Chamczyk i kuratorką jej wystawy Idą Smakosz-Hankiewicz.

Monika Samsel-Chojnacka (PWSH, Gdynia), Potomkowie Lokiego - Figura trickstera we współczesnej skandynawskiej powieści kryminalnej.

Marta Smolińska (UMK, Toruń), TRICKSTEROWAĆ W POZNA(wa)NIU: Penerstwo i The Krasnals.
10.40-11.00 Dyskusja
11.00-11.15 Przerwa na kawę
BLOK 6 / Poza kpiną: w stronę otwartej koncepcji kultury
godz. 11.15-15.30
moderator: William Hollister
11.15-12.55 11.15-11.35 - Jiri Suruvka, Wystąpienie artysty.
11.35-11.55 - Rob Irving (University of the West of England, Bristol), Trickster jako koncept synkretyczny: przecięcie metodologicznego węzła (wystąpienie w j. angielskim).
11.55 - 12.15 - Jerzy Luty (WSOWL, Wrocław), Fałszerz jako trickster. Problematyka fałszerstwa i plagiatu w estetyce ewolucyjnej Denisa Duttona.
12.15-12.35 - Małgorzata Micuła (UWr.), "Professional Bad Guys" - awanturnicza twórczość brytyjska ostatniej dekady XX wieku.
12.35-12.55 - Gillian Whiteley (Loughborough University, Leicestershire), Polityczni dowcipnisie i prowokatorzy a pan-ika: włączanie praktyk kontrkulturowych(wystąpienie w j. angielskim).
12.55-13.10 Dyskusja
13.10-13.30 Przerwa na kawę
13.30-15.10 Dominika Biszczak-Kulczycka (Uniwersytet Szczeciński), "Obrona Krzyża" - spontaniczny ruch społeczny czy medialna prowokacja artystyczna?

Kama Wróbel (UWr.), Revolutionary song bohatera. Istvan Kantor aka Monty Cantism i jego totalitaria.

Katarzyna Zimna (Politechnika Łódzka), Mistrzowie gry (wystąpienie w j. angielskim).

Magdalena Zięba (UWr), Gry tricksterskie w przestrzeni publicznej. Między sztuką a culture jamming.

Pamela Cora Granatowski, Pesymizm pokryty grubą warstwą żartu.
15.10-15.30 Dyskusja
15.30 Obiad
Zakończenie konferencji.