OPPOsite

Międzynarodowa konferencja naukowa

Strategie trickstera w praktyce artysty
i kuratora

Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice / Edited by Anna Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013

Tom studiów poświęconych ponowoczesnym strategiom w polu sztuki. Tytułowe "strategie tricksterskie" odnoszą się do artystycznych praktyk, w których podważono rolę stabilnego autorytetu - zarówno artysty, jak instytucji w której działa - proponując refleksję nad rolą twórcy oraz galerii i muzeum, a w konsekwencji wymuszając kulturową zmianę, a także dyskusję o wartościach, hierarchiach i priorytetach. Trickster, krewniak Bachtinowskiego błazna, to postać niejednoznaczna; choć jest katalizatorem pozytywnych przemian, nie daje się łatwo zaszufladkować, jest bowiem trochę łobuzem, a trochę klaunem. Choć tom skupia się na sztuce XX wieku, przybliżając wybitne postacie artystów - tricksterów (od Johna Cage'a i Witkacego po współcześnie działających street-artowców czy poznańskich "penerów") - to rozpoczynają go eseje mocujące archetyp trickstera w mitach i historii. Książka podkreśla jego aktywną rolę w sztuce krajów postkomunistycznych i pokolonialnych; dostrzega jego liczne inkarnacje w demokratyzującej się przestrzeni publicznej, a także w emancypacyjnych aspiracjach i tożsamościowych redefinicjach, także genderowych. Oprócz sztuk wizualnych czytelnik znajdzie tu również rozważania o fenomenach kulturowych (UFO), a nawet postaciach literackich w skandynawskich kryminałach; a poza sztuką polską omówiono też artystyczno-łobuzerskie działania w RPA, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz USA.


Trickster St rategies in the Artists’ and Curatorial Practice
Edited by Anna Markowska
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House Warsaw–Toruń 2013
ISBN 978-83-62737-26-0

Table of contents (*PDF)
Okładka (*PDF)


TABLE OF CONTENTS

Anna Markowska
From the editor: Trickster in democratic and non-democratic systems (9)

/ History of Trickster. Urban Myths and Events

Bożenna Stokłosa
Trickster – mythical deity, archetype and figure of a creator (21)

Tomasz Gryglewicz
Trickster or jester/clown? (31)

Waldemar Okoń
Tricksters and others (37)

Katarzyna Zimna
Tricksters lead the game (43)

Anna Żakiewicz
Witkacy – a perfect trickster (47)

Jerzy Luty
The demilitarization of language: a serious musical concern. John Cage’s trickster strategy in Empty Words (53)

Marta Smolińska
Tricksters in Poznań: Penerstwo and The Krasnals (59)

Patrycja Gwoździewicz
Lady or trickster with an ermine. Review of actions around the most famous picture
in Polish collections (67)

/ Role of Trickster in Post-Communist and Post-Colonial Countries

Irina Gavrash
Subversive strategies in contemporary Russian art (77)

Niko Anklam
Masks and camouflage. Some notes on a postcolonial in-between space of the trickster (87)

Kamila Wróbel
Hero’s revolutionary song. Istvan Kantor aka Monty Cantsin (93)

Jill Gibbon
War mart: trickster strategies in war art and the arms trade (101)

Małgorzata Micuła
"Professional Bad Guys": the rebellious British and Polish art in the context of changes in the Nineties (107)

/ Outdoor Activism

Patrycja Piróg
Trickster on Polish streets (119)

Gillian Whiteley
Political pranksters, provocateurs and Pan-ic: re-connecting countercultural practices (129)

Dominika Biszczak-Kulczycka
Defense of the cross – a spontaneous social movement or artistic provocation? (137)

Magdalena Zięba
Trickster games in the public space. Between art and culture jamming (143)

Magdalena Worłowska
Cecylia Malik’s anarchic and mischievous actions, inspirations and related situations (155)

/ Trickster and Gender

Izabela Kowalczyk
Vulnerable masculinity in the works of young Polish artists (165)

Małgorzata Jankowska
The female trickster: on the artistic strategies of Natalia LL (175)

Agnieszka Żechowska
Beast in the claws of Europe: Aleka Polis’ art (181)

Ewelina Jarosz
‘Newman’: A trickster in every sense of the word! (189)

/ Curatorial Performances

Irina Hasna? Hubbard
Curatorial performances. Looking for trickster curators in museums in Romania (199)

Patrycja Sikora, Piotr Stasiowski
Swindlers, rascals, parasites (209)

Wojciech Ciesielski
Three gaps in the process? (221)

Mihaela-Lucia Ion
The Romanian trickster artist in the contemporary cultural environment (229)

Filip Pręgowski
Angry tricks. On Kazimierz Piotrowski’s exhibition in the Center of Contemporary Art
in Toruń
(233)

Ewelina Kwiatkowska
Love me – if you don’t I will force you! Artist’s and curator’s strategies on the example of the vernissage exhibition of Izabela Chamczyk in the Arttrakt art gallery (243)

/ In Between Different Domains and Spaces

Irma Kozina
Trickster strategies in critical design (257)

Cezary Wąs
"Trick" and "click" – Peter Eisenman’s design strategies (265)

Janusz Antos
An artist and a library. Bibliophilia in contemporary Polish art (271)

Monika Samsel-Chojnacka
The figure of trickster in crime novels by Henning Mankell, Stieg Larsson and Jo Nesbø (281)

Rob Irving
Art, artifice, articulations: thel: trickster as a methodological principle of artistic performance in ritual transactions with the otherly (291)

The Polish Institute of World Art Studies in Warsaw (299)
Conferences (300)
Publications 2010–2012 (301)

Trickster Strategies in the Artists' and Curatorial Practice. Edited by Anna Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2013, okładka