OPPOsite

Wystawa towarzysząca konferencji

Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci

The works on display "Politics of Erasure. Memory, Representation, Tyranny and Ethos":


1
/ GRUPA ŁUHUU!
Widzialne, niewidzialne / Visible, invisible, instalacja świetlna / light installation, performance, 2012


2
/ WOJCIECH PUKOCZ
Second Life, video, 7 min., 2009
3
/ JERZY KOSAŁKA
Plan bitwy pod Kłobuckiem / Plan of the battle of Kłobuck, papier w ramie / paper in frame, 1986

4
/ MAREK SIENKIEWICZ
O zanikaniu Polskich Ogrodów / About disappearance of Polish Gardens, instalacja site-specific / site-specific installation, 2012


5
/ KRZYSZTOF WAŁASZEK
Polen müssen keine Angst haben, 2007;
Europa wyrasta / Europe grows, 2007;
Ein Deutscher ist der beste / Germans are the best, 2006;
Bóg nie jest gwarancją / God is not a guarantee, 2009;
Polen müssen keine Angst haben/ Poles do not have to be afraid, 2006;
Bez tytułu / Untitled, 2005;
akryle na płótnie / acrylics on canvases
fot. archiwum BWA Wrocław
6
/ WOJCIECH PUKOCZ
Starszy od siebie / Older than himself, 2010;Starszy od siebie / Older than himself
, 2010;
Chmura pierwsza / First cloud, 2010;
Chmura druga / Second cloud, 2010;
akryle na płycie / acrylics on boards

7
/ MAREK KULIG
Odkrywka – Liber Manu Scriptus – Artefakty / Outcrop – Liber Manu Scriptus – Artefacts, akryl, karton, assemblage/ acrylic, cardboard, assemblage, 2011;

Zapis – Liber Manu Scriptus – Praeceptum Medici / Record – Liber Manu Scriptus – Praeceptum Medici, technika własna / own technique, 2011;

Zapis – Liber Manu Scriptus – Relikwiarz / Record – Liber Manu Scriptus – Reliquary, akryl, karton, assemblage / acrylic, cardboard, assemblage, 2011;

Conquista – Liber Manu Scriptus – Artefakty / Conquista – Liber Manu Scriptus – Artefacts,akryl, karton, assemblage / acrylic, cardboard, assemblage, 2012;

Relikwiarz – Liber Manu Scriptus – Artefakty / Reliquary – Liber Manu Scriptus – Artefacts, akryl, karton, assemblage / acrylic, cardboard, assemblage, 2012

8
/ ANDRZEJ KLIMCZAK-DOBRZANIECKI
Epitafium z kościoła św. Barbary / Epitaph from St.Barbara's Church, akryl, tempera, karton / acrylic, tempera, cardboard, 2002-2005
9
/ MICHAŁ SIKORSKI
Die Hooligans der Festung Breslau, found footage, 22 min. 37 s., 2012


10
/ JERZY KOSAŁKA
Pamiątka z Wrocławia z cyklu Niemcy już przyszli / Souvenir from Wrocław from the cycle Germans have already come, model, 2004


11
/ TOMASZ BAJER
Breslau, Cegła nr 3, 1996 (Breslau, installation, 2012)
fot. archiwum artysty


12
/ TOMASZ BAJER
Kunst mit uns, technika własna / own technique, 2012

13
/ PIOTR BLAJERSKI
Wesołe kolorki / Funny colours, video loop 6 s., 2011


14
/ JERZY KOSAŁKA
Krasnal „CYKLONIK-BE” / Dwarf „ZYKLON-BE”, odlew / cast, 2012


15
/ KRZYSZTOF FURTAS
Kinder der Nazis, video, 2012


16
/ JERZY KOSAŁKA
Rekonstrukcja z cyklu Niemcy już przyszli, 2008, makieta, detal
Reconstruction from the cycle Germans have already come, 2008, model
fot. archiwum BWA Wrocław