OPPOsite

Opposite nr 3

Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności.

 1. Agnieszka Bandura, Polityka zastępowania w nowym romantyzmie.
 2. Katarzyna Bojarska, Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii.
 3. Anna Gut, Potępienie pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego
 4. Daria Bojdys, Ai Weiwei - Między kreacją a destrukcją
 5. Zuzanna Ilnicka, Szwankująca pamięć Gerharda Richtera. ‘The October 18, 1977’ i potrzeba uwzględniania wątpliwości.
 6. Agnieszka Kłos, Znikająca pamięć Birkenau. Opowieść o sile przyrody.
 7. Katarzyna Kotlińska, Ogród macew – zabytkiem ginącej kultury? O cmentarzu żydowskim w Legnicy.
 8. Maria Magdalena Morawiecka, Terra incognita. O ciszy kartograficznej na starych mapach (średniowiecze i początek okresu nowożytnego).
 9. Konrad Niemira, Wyosobnienie / Zawieszenie / Niepamięć. Doznanie estetyczne i jego przedmiot w "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta...
 10. Małgorzata Nieszczerzewska, Wymazywanie czasu. Fotografie opuszczonych miejsc.
 11. Alicja Palęcka, Unaocznienie Innego: film etnograficzny jako opis gęsty.
 12. Anna Sieroń, Władza strachu. Trauma i doświadczenie w „La espera tragica” Eduarda Pavlovsky’ego.
 13. Anna Sikora-Sabat, Romantyczna kreacja i socjalistyczne wymazywanie: reprezentacja Vincenta van Gogha w polskiej prasie doby PRL.
 14. Agnieszka Sinicka, Fotofobia Wilhelma Sasnala.
 15. Anna Stec, Anish Kapoor, „Memory”.
 16. Marcelina Szumer, Paweł Wieczorek, Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?
 17. Magdalena Worłowska, „Niech wymazywanie siebie będzie moim sposobem na zajaśnienie” – wymazywanie w roślinnych pracach Philippe’a Jaccotteta i Boba Verschuerena.
 18. Jakub Zarzycki, Polskie malarstwo historyczne w drugiej połowie XIX wieku jako „quasi”- metanarracja. Tyrania (?) widzialności (oraz) Idei.
 19. Michał Zawada, Obrazowanie ikonoklazmu.
 20. Anna Ziębińska-Witek, Między reprezentacją a iluzją, czyli co widzimy w muzeach historycznych.