OPPOsite

Wystawa towarzysząca konferencji

Sustainable art – sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju

Artyści: Leszek Golec & Tatiana Czekalska / Milan Kohout /
Joanna Janiak & Piotr C. Kowalski / Cecylia Malik /
Grupa Val: Oleg Hryszczenko, Andrij Sakun,
Kostiantyn Marcenkiwski, Olena Staranczuk

20.11.2013 - 13.12.2013
Studio BWA, ul. Ruska 46a/13, Wrocław

Wernisaż: 20.11.2013, środa, godz. 20.30
galeria czynna: od wtorku do piątku, godz. 16-19

kuratorka: Patrycja SikoraTermin „Sustainable art” nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Najbliższym chyba odpowiednikiem „sustainablity” jest pojęcie „zrównoważonego rozwoju” (mającego zastosowanie na przykład w naukach ekonomicznych), oznaczającego między innymi działanie na rzecz harmonijnego współistnienia człowieka z otoczeniem, w taki sposób, który zapewni zachowanie ekosystemu w stanie umożliwiającym przetrwanie przyszłych pokoleń. Wiąże się więc ze świadomą aktywnością, której nieodzowną częścią jest uwrażliwienie na świat w którym wszyscy funkcjonujemy i kształtowanie odpowiedzialnej z nim relacji – zarówno w odniesieniu do środowiska przyrodniczego jak i tego wytworzonego przez człowieka.
„Sustainablity” odczytywane na polu sztuki zyskuje dodatkowy wymiar, do którego – poza rozumianą wielowątkowo ekologią – teoretycy i kuratorzy Maja i Reuben Fowkes – włączają również odrzucanie modelu sztuki opartego na antropocentrycznej perspektywie, przeciwdziałanie przemocy, czy wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz kształtowania demokracji i sprawiedliwości społecznej, odnoszącej się także do sfery produkcji artystycznej.*
Związki sztuki z życiem, człowieka z naturą (i natury z człowiekiem), powiązania między sferą publiczną i prywatną, czy poszukiwanie twórczych relacji z otoczeniem to przedmiot rozważań wielu artystów, działających na różnych, nieraz dość odległych polach.
Zaproszeni do wystawy Sustainable art artyści również je podejmują. W sobie właściwy sposób, przy użyciu rozmaitych środków wyrazu, podejmują kwestię ludzkiej i nie-ludzkiej koegzystencji w świecie, poszukują inspiracji w nieskończonym potencjale natury, działają na rzecz kształtowania świadomej postawy wobec mechanizmów rządzących stosunkami społecznymi. Ich strategie są różnorodne, rozpięte między społecznym aktywizmem (Cecylia Malik, Milan Kohout, Leszek Golec & Tatiana Czekalska), poszukiwaniem naturalnych związków kulturowych między społeczeństwami (Grupa Val) i  fascynacją procesami zachodzącymi w przyrodzie (Piotr C. Kowalski & Joanna Janiak).

*

Wystawa towarzyszy międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Sustainable art, sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju(20-21.11.2013, ul. Szewska 36, Wrocław).
Założeniem połączenia konferencji z wystawą jest umożliwienie wspólnej dyskusji teoretyków i artystów na określony temat, wymiana idei i poglądów. Taka formuła sprawdziła się już trzykrotnie: w 2010 roku wystawa w Studio BWA i konferencja odbywała się pod hasłem Dla Ciebie chcę być biała i dotyczyła mniejszości narodowych i etnicznych w sztuce polskiej po 1945 roku, w 2011 roku międzynarodowej konferencji Strategie trickstera w praktyce artysty i kuratora towarzyszyły pokazy i akcje artystyczne w Studio BWA pt. Łobuzy, szachrajki, pasożyty, a w 2012 roku konferencji Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności, towarzyszyła wystawa Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci, prezentująca wrocławskich twórców.
W tym roku, 21 listopada, w ramach konferencji zabiorą głos artyści prezentowani na wystawie Sustainable art.

Patrycja Sikora* Maja Fowkes, Reuben Fowkes, Principles of Sustainability in Contemporary Art, „Praesens: Central European Contemporary Art Review”, nr 1, 2006, s. 5-12. Przy tej okazji warto wspomnieć, że na polskim gruncie istotny wkład w rozważania nad kategorią „sustainability” stanowi między innymi publikacja Moniki Bakke Biotransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010. Książka wpisuje się  w prowadzone w obrębie światowej humanistyki dyskusje o posthumanizmie czy transhumanizmie, na co zwraca uwagę Izabela Kowalczyk w recenzji O byciu z innymi, (recenzja książki Moniki Bakke Biotransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu),  www.obieg.pl/artmix/24226, 07.03.2012 [dostęp: 01.11.2013].www.opposite.uni.wroc.pl
www.facebook.com/KonferencjeBWA
Sustainable art, BWA Studio, publikacja on line