OPPOsite

prof. dr hab. Anna Markowska: anna.markowska@uni.wroc.pl

Redaktor naczelny: prof. UWr. dr hab. Anna Markowska

Rada redakcyjna: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Waldemar Okoń
Tłumaczenia: mgr Małgorzata Micuła, mgr Magdalena Worłowska

Recenzent Opposite nr 1: prof. UAM dr hab. Piotr Juszkiewicz
Recenzent Opposite nr 2: prof. UMK dr hab Irena Kossowska
Recenzent Opposite nr 3: dr hab Irma Kozina

Zespół redakcyjny: Karolina Tomczak (Opposite nr 1), Ewelina Kwiatkowska (Opposite nr 2), Małgorzata Micuła (Opposite nr 3), Magdalena Worłowska (Opposite nr 4), Patrycja Sikora (kurator wystaw), Dominika Sośnicka (opieka nad stroną www)